chodząca cnota [uczciwość, powaga, dobroć i in.]


chodząca cnota [uczciwość, powaga, dobroć i in.]
chodząca cnota [uczciwość, powaga, dobroć i in.] {{/stl_13}}{{stl_7}}'o kimś, kto jest uważany za doskonałego, kto jest uosobieniem cnoty, uczciwości, powagi itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ewa to chodząca cnota, nawet na studiach nie tknęła alkoholu. Ksiądz prałat to chodząca dobroć. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • powaga — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. powagaadze, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sposób bycia przejawiający się opanowaniem, zrównoważeniem swoich odruchów i uczuć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Na jej twarzy malowała …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uczciwość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. uczciwośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} godne zachowanie, bycie uczciwym; wynikająca z poczucia obowiązku szczerość, prawdomówność; sumienność, przyzwoitość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uczciwość nakazywała zwrot… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cnota — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. cnocie; lm D. cnót {{/stl 8}}{{stl 7}} pozytywna cecha charakteru; zaleta; przymiot; wartość wyższa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cnota uczciwości, skromności. Cnoty biblijne, obywatelskie, towarzyskie. Ktoś jest… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dobroć — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. dobroćoci, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zespół cech składających się na stosunek człowieka do otoczenia, wyrażający się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, wrażliwością na krzywdę innych : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chodzić — 1. Chodząca cnota, cnotliwość, dobroć, powaga, uczciwość itp. «o człowieku godnym, dobrym, rozsądnym, uczciwym itp.»: Moja teściowa, kobieta niezwykle energiczna i uczynna, uchodzi we wsi (...) za chodzącą dobroć. PorD 5/1999. 2. Chodząca kronika …   Słownik frazeologiczny